A.S.I. 11 - 11. Uluslararası Dolaylı İstatistiksel Analiz Sempozyumu
Belfort Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü- Fransa 3-6 Kasım 2021
Anasayfa

 Türkçe-Turc English Español Français Italiano Português Русский язык-Russe اللغة العربية (المغرب)Arabe Maroc 中文-Chinois
|


ASI11 Logo

11. Uluslararası Kolokyum (A.S.I 11), önceki toplantıların bilimsel mantığı ile uyumludur :  • Fransa : IUFM de Caen, 2000 (A.S.I 1)
  • Brezilya : São Paulo PUC Üniversitesi, 2003 (A.S.I 2)
  • İtalya : Palermo Üniversitesi, 2005 (A.S.I 3)
  • İspanya : Castellon Üniversitesi, 2007 (A.S.I 4)
  • İtalya : İtalya : Palermo Üniversitesi, 2010 (A.S.I 5)
  • Fransa : Caen IUFM-Üniversitesi, 2012 (A.S.I 6)
  • Brezilya : São Paulo PUC Üniversitesi, 2013 (A.S.I 7)
  • Tunus : Radès Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2015 (A.S.I 8)
  • Fransa : Belfort-Montbéliard Üniversite Teknoloji Enstitüsünden, 2017 (A.S.I 9)
  • Fransa : Belfort-Montbéliard Üniversite Teknoloji Enstitüsünden, 2019 (A.S.I 10)
Düzenlenen bu Uluslararası Kolokyumlar (A.S.I), katkida bulunmak isteyen herkese, çalışmalarını yayımlama, iletme ve teorik sorular sorma firsatı sunar.
A.S.I.'nin tarihi, tanımı ve gelişimi
« Bugün, “dolaylı istatistiksel analizi” (l'analyse statistique implicative), istatistiksel çıkarım veya daha kesin tabiriyle yarı-ima kavramına odaklanan teorik bir kavramı temsil eder. Bu kavram, mantık ve matematik alanlarının mantıksal çıkarımından ayırmak için kullanılır. Olasılık ve istatistik alanlarında matematiksel bir nesne olarak bu “yarı-ima” kavramının incelenmesi, bir veri analizi yöntemini kullanan teorik araçların oluşturulmasını mümkün kılmıştır. Bu kavramın epistemolojik köklerinin, esas olarak başka bir alandan gelen sorularla beslendiği açıktır: örneğin matematiğin didaktiği. Tarihsel olarak, ele alınan sorulardan biri, genç öğrencilere verilen matematiksel alıştırmaların karmaşıklık seviyelerinin gösterilmesiyle ilgiliydi ve şöyle ifade edildi: :
R " “eğer bir alıştırma diğerinden daha karmaşıksa, o zaman ilkini çözen herhangi bir öğrenci ikinciyi de çözmeyibilmelidir". ".
Régis Gras, (Gras, 1979)1 , 1976'da bir bilişsel hedefler taksonomisi tasarlamisti. Bu tasari, öğrenme sırasında öğrenciden beklenen beceriler ile matematiksel kavramların işlemsel işleyişi arasında kısmi bir ön-sıralama içeriyordu. Örneğin, "argümanların seçimi ve sıralaması", "argümantasyonun eleştirisi ve karşı örneklerin oluşturulması" ndan önce gelir ve "basit algoritmalar gerçekleştirme"yi takip eder. Ortaokul öğrencilerine (13 ila 15 yaş arası) sunulan alıştırmaların varyantlarından oluşan çeşitli testler yapti. Ona göre, döngü içermeyen yönlendirilmiş bir grafik biçiminde, gözlemlenen performansların organizasyonu, taksonominin grafik tarafından döndürülen ön sıraya yeterliliğini incelemeyi ve tesadüfen iki farklı öğretim yöntemiyle bağlantılı bozulmaları incelemeyi mümkün kılmalıdır. Herhangi bir öğretmen, matematik didaktikindeki herhangi bir araştırmacı gibi, öğretim uygulamasından veya gözlemiden, performans hakkında yapılan varsayımlarla ilişkili olarak gözlemlenen durumlarda karşı örneklerin ortaya çıktığını bilebilir. Daha sonra, elde edilen sonuçlara dayanarak beklenmedik durumdan çıkarılan yarı kuralları değerlendirmek ve temsil etmek için istatistiksel bir araç gerekliydi . 2.
Yukarıdaki R ifadesine dönersek, nadiren kesin bir şekilde gözlemlenen bir kuralı ifade etmektedir. Bu nedenle matematik alanında tanımlanan anlamda bir teorem statüsüne sahip olamaz. Fakat, R, bu çalışmanın temel amacı olan ve kuralların formda ifade edildiği istatistiksel çıkarım ilişkisinin paradigmatik çerçevesi ile tamamen uyumludur : “a'yı gözlemlersek, o zaman genellikle b'yi de gözlemleriz".> ".
Son otuz yıl boyunca, “dolaylı istatistiksel analizin” teorik gelişimi, temelde iki çerçeve arasındaki bir gerilimde (uygulanan istatistik ve matematiksel istatistik), pratik ve teori arasındaki bir diyalektik tarafından uygulandı. Matematik didaktik, psikoloji, sosyoloji, biyoinformatik, sanat tarihi vb. gibi çeşitli bilimsel alanlarda, yapılandırılmış veriler bu analiz yöntemine ile yapılmıştır. Bu uygulama, yöntemin diğer kavrayışların izin vermediği özellikleri ortaya çıkarma yeteneğindeki etkinliğini gösterdi, ancak aynı zamanda sınırlarını göstermeyi de mümkün kıldı ve bu da sözde katılım kavramı-nesnesi etrafında yeni sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Dolaylı istatistiksel analizin sonuçlarının yorumlanmasının altında yatan akıl yürütme, esasen istatistiksel ve olasılıksal niteliktedir. Bu akıl yürütme tarzı, istatistiksel düşüncenin, istatistiksel ruhun gelişmesiyle ortaya çıkan perspektifin bir parçasıdır.
Dolayısıyla, “dolaylı istatistiksel analizin” geliştirilmesinin önemli bir kısmı, 1970'lerden beri Régis Gras tarafından yürütülen, yönetilen veya yönlendirilen çalısmalar tarafından olmuştur. Aynı zamanda, “Dolayli İstatistiksel Analiz” üzerine uluslararası toplantılarin, Caen IUFM (2000 ve 2012), Sao Paulo PUC Üniversitesi (2003 ve 2013), Palermo Üniversitesi, (2005 ve 2010), Castellon Üniversitesi (2007) ve Tunus Radès Yüksek Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü’ndeki tartışmaların çeşitli teorilerin ve uygulamaların açilmasina, gelistirilmesine katki saglamistir.

ASI'nin geliştirilmesinde CHIC (Hiyerarşik, Etkili, Uyumlu Sınıflandırma) adı verilen özel bir yazılımın destegi olmuştur. Bu yazılım, Régis Gras'ın programlamayı başlatması, ardından Saddo Ag Almouloud 3 ile Harrison Ratsimba-Rajohn 4 un tez çalismalarında geliştirmeleri ve Raphaël Couturier5. çalismalari tarafindan bugünlere gelmiştir »

Yukarıdaki metin büyük ölçüde kitaptan alınmıştır:

Gras R., Régnier J.-C., Guillet F. (Eds) (2009) Analyse Statistique Implicative. Une méthode d'analyse de données pour la recherche de causalités. RNTI-E-16 Consultable : http://www.cepadues.com/pages/Livre/Livre.aspx?ID=316

Notes :
1 Gras, R. (1979). Contribution à l'étude expérimentale et à l'analyse de certaines acquisitions cognitives et de certains objectifs didactiques en mathématiques, Thèse d'Etat, Université de Rennes 1.
2 Bildiğimiz kadarıyla, başka hiçbir taksonomi, örneğin R. Gras'ın esinlendiği Bloom'un en ünlü taksonomisi (Eğitim Amaçları Taksonomisi, 1956) karşılaştırılabilir istatistiksel yöntemlerle test edilmemiş ve doğrulanmamıştır.
3 Ag Almouloud, S. (1992). L'ordinateur, outil d'aide à l'apprentissage de la démonstration et de traitement de données didactiques, Thèse de doctorat de l'Université de Rennes 1.
4 Ratsimba-Rajohn, H. (1992). Contribution à l'étude de la hiérarchie implicative. Application à l'analyse de la gestion didactique des phénomènes d'ostension et de contradiction, Thèse de doctorat de l'Université de Rennes 1.
5 Couturier, R. et R. Gras (2005). CHIC : Traitement de données avec l'analyse implicative, Extraction et Gestion des Connaissances, Volume I1, RNTI, Toulouse : Cépaduès Éditions, 679-684

A.S.I. üzerine diğer son çalışmalar :

Gras R., Suzuki E., Guillet F. and Spagnolo F. (Eds) (2008) Statistical Implicative Analysis, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg

Orus P., Zamora L., Gregori P. (Eds) (2009) Teoria y Aplicaciones del Analisis Estadistico Implicativo, Universitat Jaume-1, Castellon (Espagne)

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/125568/asi4esp_v18_libro.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 Régnier J.C., Gras R., Spagnolo F., Di Paola B. (Eds) (2011) Analyse Statistique Implicative: Objet de recherche et de formation en analyse des données, outil pour la recherche multidisciplinaire. Prolongement des débats. QRDM Quaderni di Ricerca in Didattica - GRIM ISSN on-line 1592-4424, Palerme: Université de Palerme.

http://math.unipa.it/~grim/QRDM_20_Suppl_1.htm

Régnier J.C., Bailleul, M., Gras R.(Eds) (2012) Analyse Statistique Implicative: de l'exploratoire au confirmatoire. ISBN 978-2-7466-5256-9 Caen : IUFM de l'Université de Caen.

http://math.unipa.it/~grim/QRDM_22_Suppl_2.htm

Gras R., Régnier J.-C., Marinica, C., Guillet F. (Eds) (2013) Analyse Statistique Implicative. Méthode exploratoire et confirmatoire à la recherche de causalités. Toulouse: Cépaduès Editions

http://www.cepadues.com/pages/Livre/Livre.aspx?ID=745

Régnier J.C., Ag Almouloud, S., Gras R.(Eds) (2013) Analyse Statistique Implicative. Cadre théorique et applicatif pour l’exploration sémantique et non symétrique des données. São Paulo : PUC/PPGEM

http://revistas.pucsp.br/index.php/emp/issue/view/1271

Régnier, J.C., Slimani, Y., Gras, R., Ben Tarbout, I., Dhouibi, A. (Eds) (2015). Analyse statistique implicative. Des sciences dures aux sciences humaines et sociales. Tunisie. ARSA Association pour la Recherche en Statistique Appliquée ISBN 978-9973-9819-0-5. (1ère édition) - QRDM - "QUADERNI DI RICERCA IN DIDATTICA" - G.R.I.M. Supplemento n.1 al N.25- PALERMO 2015 (2ème édition)


Télécharger 2ème édition : http://math.unipa.it/%7Egrim/quaderno25_suppl_1.htm

Télécharger 1ère édition : http://sites.univ-lyon2.fr/asi/8/pub/ISBN9789973981905ASI8.pdf

Gras, R., Régnier, JC., Lahanier-Reuter, D. Marinica, C., Guillet, F. (Eds) (2017) Analyse Statistique Implicative. Des Sciences dures aux Sciences Humaines et Sociales. Toulouse : Cépadues

http://www.cepadues.com/livres/l-analyse-statistique-implicative-edition-sous-direction-regis-gras-9782364935778.html

Régnier, J.C., Gras, R., Couturier,R., Bodin, A. (Eds) (2017). Analyse statistique implicative. Points de vue conceptuels, applicatifs et métaphoriques.. France: Université de Bourgogne-Franche Comté. Version imprimée: ISBN 978-2-9562045-0-3. Version numérique: ISBN 978-2-9562045-1-0

Télécharger la version numérique : http://sites.univ-lyon2.fr/asi/9/pub/ISBN9782956204510ASI9.pdf

Gras, R., (2018) La théorie de l'analyse statistique implicative ou l'invraisemblance du faux. Toulouse : Cépadues

http://www.cepadues.com/livres/l-analyse-statistique-implicative-edition-sous-direction-regis-gras-9782364935778.html

Régnier, J.C., Gras, R., Henry, M., Couturier,R., Brousseau, G. (Eds) (2019). Analyse statistique implicative. Cadre théorique en relation étroite et au service de multiples disciplines Prolongement des débats engagés lors du colloque.. France: Université de Bourgogne-Franche Comté. Version imprimée: ISBN 978-2-9562045-2-7. Version numérique: ISBN 978-2-9562045-3-4

Télécharger la version numérique : http://sites.univ-lyon2.fr/asi/10/pub/ASI10_ISBN_978-2-9562045-3-4_NUMERIQUE2020s.pdf

Régnier, J.C.,Lira Veras Xavier de Andrade, V. (Eds) (2020). Análise Estatística Implicativa e Análise de Similaridade no Quadro Teórico e Metodológico das Pesquisas em Ensino de Ciências e Matemática com a utilização do software CHIC.. Brasil. Editora Universitaria da UFRPE. Version numérique: ISBN 978-65-86466-11-9

Télécharger: http://www.editora.ufrpe.br/ASI

Dernière mise à jour : 13/03/2023
Webmaster : Jean-Claude REGNIER et Rafael RAMIRES JAQUES
Responsable scientifique : Jean-Claude REGNIER
Conception du logotype ASI11 : Vladimir LIRA VERAS XAVIER DE ANDRADE

Visites